לימוד פילוסופיה באינטרנט

פילוסופיה מלכת מדעי הרוח  ,מידע המידע ברשת

לימוד קורס מדריך לפילוסופיה מיטב הרעיונות והגישות בפילוסופיה עתיקה ומודרנית