אומניות לחימה והגנה עצמית

העקרון המנחה באמנויות לחימה ,הוא שליטה נפשית -רוחנית בגוף. באמצעות תרגולים פיסיים (תרגילי גמישות ,כח ,אירובטיקה) ובעיקר תרגולים רוחניים ,אפשר לאמן כל אדם להיות מכונת מלחמה. אמנויות הלחימה העקריות הן…