לימוד שחמט באינטרנט

<   לימוד שחמט מיטב אתרי לימודי ומדריכי שחמט ברשת שחמט אחד המשחקים האסטרטגים הנפוצים ביותר בעולם ואולי הנפוץ שבהם .אולם למרות תפוצתו והפופולריות שלו אין יודעים אנו מהיכן הגיע המשחק ומי המציא אותו….