למד באמצעות סרטוני הדרכה בחינם אקסל

· הכרות עם ממשק אקסל 2007 01:55 דקות

· מה חדש ב אקסל 2007 01:46 דקות

· פתיחת חוברת עבודה שמירה החוברת תבניות 02:25 דקות

· הקשת- הוספת נתונים באקסל 01:36 דקות

· תנועה בתוך גיליון הנתונים 01:33 דקות

· נוסחאות בסיסיות סיכום וממוצע הכרות עם פונקציות 02:16 דקות

· כיוונון גליון העבודה מחיקה והוספה בתוך הגיליון 03:48 דקות
חלק ב יישומים מתקדמים

· הפניות יחסיות והפניות קבועות 3:03 דקות

· חיפוש והחלפת נתונים 1:37 דקות

· מתן שמות לטווחים 1:31 דקות

· הכרות עם פונקציות חלק א 1:01 דקות

· פונקציות חלק ב 3:08 דקות

· עיצוב תאים 2:56 דקות

· עיצוב טבלה ומירכוז כותרות 2:48 דקות

· הגדרות עיצוב עמוד שיוך הערה לתא 3:02 דקות

· הוספת תרשים לגיליון 3:10 דקות

· הוספת גרפיקה לגיליון נתונים 1:33 דקות

· הגנה על תא והגנה על גיליון 2:03 דקות